Co je Seesee Cup?

Seesee Cup je více závodů pořádaných v severních a středních Čechách.  Nabízí kategorie pro začínající jezdce, hříbata a děti. Zároveň letos nově nabízí i kategorie pro pokročilé jezdce - Seesee Masters třídy a třídy WRC "C" a "B".


Jaké kategorie Seesee Cup nabízí a jaké jsou podmínky účasti v nich?

Seesee HOBBY Cup - kategorie Seesee HOBBY jsou určené pro začínající koně, hříbata, jezdce a děti. Závodníci ve třídách HOBBY mají povolený i start ve třídách Masters. To znamená, že v jedné sezoně mohou startovat jak v HOBBY tak v Masters. Startovní dvojice, která v rámci jedné disciplíny v loňském roce získala 19 a méně bodů tedy zůstává v HOBBY sekci, ale může se přihlásit i do Masters závodů. Příkladem je tedy to, pokud startovní např. v rámci trailu získala 20bodů, spadá v této disciplíně do sekce Masters. V ostatních disciplínách může i nadále startovat v Hobby.

  V rámci Seesee HOBBY Cup budou vypsány třídy:

- HOBBY Mládež (Mládež do 18ti let)

- Hříbata (Koně, kteří v aktuální soutěžní sezoně dosáhnou maximálně 2 let věku.)

- Děti (Děti do maximálního věku dosaženého v sezoně 10 let)

- Oldies (Jezdci 40let a více - dosažení věku 40ti let v závodní sezoně. Je povolena souběžná účast ve třídě HOBBY Open, Masters Open a Oldies)

- HOBBY Open (Třída otevřená pro všechny začínající jezdce a koně. V této třídě mohou startovat i hříbata a mládež, pokud si tuto třídu chtějí zkusit.)

Disciplíny Longe Line, Stezka odvážného koně a Jízda zručnosti budou i nadále vypisovány jako otevřené pro všechny.

Seesee Masters Cup - kategorie Seesee Masters jsou určené pro účastníky závodů typu WRC "C" a "B" a startovní dvojice - jezdec a kůň, kteří v sezoně Seesee Cup 2018 dosáhli v rámci jedné disciplíny v hobby třídě Open nebo Mládež 20 a více bodů (Kde zjistím, kolik mám bodů?) Příkladem je tedy to, pokud startovní dvojice např. v rámci trailu získala 20bodů, spadá v této disciplíně do sekce Masters. V ostatních disciplínách může i nadále startovat v Hobby. Jezdci, kteří spadají v některé disciplíně do kategorie Masters,  již nesmí v této disciplíně startovat v kategorii HOBBY. Do Seesee Masters Cup se zapořítávají závody Masters Cup, WRC "C" a WRC "B". Pokud závodící v rámci jednoho kola soutěží v jedné disciplíně v soutěžích WRC "C" a WRC"B", budou započteny výsledky z kategorie WRC "B". Sčítány tedy budou body z tříd Masters, WRC "C" a WRC "B".

V rámci Seesee Masters Cup budou vypsány třídy:

- Masters Mládež (Masters, WRC "C", WRC "B" - Mládež do 18ti let)

- Masters Open (Masters, WRC"C", WRC"B" - Třída otevřená pro všechny jezdce. Třídy Masters nepodléhají registraci u žádné asociace.)

Disciplíny Longe Line, Stezka odvážného koně a Jízda zručnosti budou i nadále vypisovány otevřené pro všechny a body budou započítávány všem účastníkům. Start v ostatních Hobby třídách je povolen pouze jako tréninkový - bude rozhodčím hodnocen, ale jezdcům úrovně Masters nebudou započítávány body.


Jak funguje sčítání bodů a jaký titul můžu vyhrát?

Body se sčítají pro každou kategorii zvlášť. Budou Vám tedy zvlášť sčítány body ze závodů Seesee HOBBY Cup a Seesee Masters Cup.

Každý účastník obdrží body dle svého umístění a toho, kolik dalších soutěžících porazil. Např. pokud je tedy 1. umístěný z 10 startovních dvojic v rámci své třídy, získává 10 bodů do celkové tabulky. Pokud je např. 3. umístěný z 10 dvojic, získává 8 bodů. I poslední umístěný získává 1 bod!

To znamená, že pokud jste účastník závodů HOBBY. Můžete sbírat body jak v kategorii HOBBY, tak v kategorii Masters ( můžete mít bodovaný např. 2x trail). Účastníci kategorie Masters sbírají body pouze ve svých třídách.

V Seesee HOBBY Cup i Seesee Masters Cup se soutěží o tituly za každou třídu:

1. Místo - Golden Champion

2. Místo - Silver Champion

3. Místo - Bronze Champion

Body do šampionátu se započítávají pouze v případě účasti na 2 a více závodech! V případě shody rozhoduje, který z účastníků se účastnil více závodů a ten tedy v případě shody vyhraje. Pokud toto pravidlo nerozhodne, je jako další pravidlo užito nejlepší umístění (kdo porazil v rámci této disciplíny v jeden den více soupeřů).

Další tituly:

Champion of Champions - titul udělovaný dvojici, která získá v rámci své třídy nejvíce bodů za celou sezonu. To znamená HOBBY Mládež, Hříbata, HOBBY Open, Masters Mládež, Masters Open.

Ownership Champion - tento titul je novinkou sezony. Jedná se o tzv šampionát majitelů koně. Znamená to, že každý kůň sbírá body sám pro sebe. Nezáleží tedy, kolik jezdců na něm v rámci sezony závodí a ani v jakých kategoriích. I tak sbírá body, které se sčítají do šampionátu majitelů. Kůň může získat body i za dětskou kategorii - tzn. pokud se v rámci jednoho dne účastní závodních disciplín a je zapůjčen alespoň k 1 startu v dětské kategorii, získává do šampionátu majitelů za tento den 5 bodů navíc.


Jaké závody se započítávají?

Rozpis závodů naleznete v sekci Závody.

Závody jsou zde rozdělené na závody Seesee Hobby Cup a Seesee Masters Cup. V Seesee Masters Cup jsou započítávány výsledky ze závodů typu Seesee Masters, WRC "C" nebo WRC"B". Žádné jiné závody se do šampionátu nezapočítávají. 


Podle jakých pravidel se Seesee Cup hodnotí?

Seesee Cup je hodnocen dle pravidel APHA. Třídy pořádané pod hlavičkou WRC budou hodnoceny dle pravidel WRC.


Na něco jste nenalezli odpověď, nebo něčemu nerozumíte? Neváhejte se na cokoliv zeptat :)