Co je Seesee Cup?

Seesee Cup je seriál westernových závodů pořádaných v severních, středních Čechách a na Moravě.  Nabízí kategorie pro začínající jezdce, hříbata a děti. Zároveň nabízí i kategorie pro pokročilé jezdce - Seesee Masters třídy.

Pro účast v Seesee Cupu není nutné mít uhrazené členství v žádné asociaci.

Váš kůň musí splňovat veterinární podmínky platné pro aktuální rok pro přesun koní a svody - informace vždy zveřejníme, případně se nebojte nám napsat nebo zavolat, abychom Vám poradili.


Jaké kategorie Seesee Cup nabízí a jaké jsou podmínky účasti v nich?

Seesee HOBBY Cup - kategorie Seesee HOBBY jsou určené pro začínající koně, hříbata, jezdce a děti. Závodníci ve třídách HOBBY mají povolený i start ve třídách Masters. To znamená, že v jedné sezoně mohou startovat jak v HOBBY tak v Masters. Startovní dvojice, která v rámci jedné disciplíny v loňském roce získala 19 a méně bodů tedy zůstává v HOBBY sekci, ale může se přihlásit i do Masters závodů. Příkladem je tedy to, pokud startovní dvojice v rámci trailu získala 20bodů, spadá v této disciplíně do sekce Masters. V ostatních disciplínách může i nadále startovat v Hobby.

  V rámci Seesee HOBBY Cup budou vypsány třídy:

- HOBBY Mládež (Mládež do 18ti let - týká se jezdců, kteří v aktuální sezoně oslaví maximálně 19. narozeniny)

- Hříbata (Koně, kteří v aktuální soutěžní sezoně dosáhnou maximálně 2 let věku.)

- Děti (Děti závodící první sezonu - v této kategorii se nevyhlašuje pořadí, všechny děti jsou oceněny  1. místem)

- Oldies (Jezdci 40let a více - dosažení věku 40ti let v závodní sezoně. Je povolena souběžná účast ve třídě HOBBY Open, Masters Open a Oldies)

- Rookies (3letí koně - Koně kteří v aktuální sezoně dovrší 3 roky věku)

- HOBBY Open (Třída otevřená pro všechny začínající jezdce a koně. V této třídě mohou startovat i hříbata a mládež, pokud si tuto třídu chtějí zkusit.)

Disciplíny Longe Line a Stezka odvážného koně  jsou vypisovány pouze ve třídách HOBBY.

Seesee Masters Cup - kategorie Seesee Masters jsou určené pro startovní dvojice - jezdec a kůň, kteří v předcházející sezoně dosáhli v rámci jedné disciplíny v hobby třídě Open 20 a více bodů (Kde zjistím, kolik mám bodů?)  Příkladem je tedy to, pokud startovní dvojice např. v rámci trailu získala 20bodů, spadá v této disciplíně do sekce Masters. V ostatních disciplínách může i nadále startovat v Hobby. Jezdci, kteří spadají v některé disciplíně do kategorie Masters,  již nesmí v této disciplíně startovat v kategorii HOBBY.

V rámci Seesee Masters Cup budou vypsány třídy:

- Masters Mládež -není pro sezonu 2022 pro nízkou účast vypsána. Soutěžící z HOBBY Mládež zůstávají ve třídách HOBBY.

- Masters Open (Třída otevřená pro všechny jezdce. Třídy Masters nepodléhají registraci u žádné asociace.)

Třídy, které nemají navazující MASTERS variantu, nejsou omezeny bodovým ziskem a je možné stále závodit v HOBBY kategorii.


Jak funguje sčítání bodů a jaký titul můžu vyhrát?

Zisk bodů je rozdělen dle účasti v Seesee Cup nebo Seesee Moravian Cup - body zobou oblastí se nesčítají dohromady. O celoroční titul jsou sčítány pouze body z dané oblasti. Pokud se tedy zúčastníte kola Seesee Cup a kola Seesee Moravian Cup nebudou Vám sčítány dohromady, ale v každém seriálu získáváte body pro zisk celoročního Championa. Pokud se např. zúčastníte všech kol Seesee Cup, všechny body Vám budou sčítány dohromady o titul Champion of Champions, to samé platí i pro Seesee Moravian Cup.

Body se sčítají pro každou kategorii zvlášť. Budou Vám tedy zvlášť sčítány body ze závodů Seesee HOBBY Cup a Seesee Masters Cup.

Každý účastník obdrží body dle svého umístění a toho, kolik dalších soutěžících porazil. Např. pokud je tedy 1. umístěný z 10 startovních dvojic v rámci své třídy, získává 10 bodů do celkové tabulky. Pokud je např. 3. umístěný z 10 dvojic, získává 8 bodů. I poslední umístěný získává 1 bod!

To znamená, že pokud jste účastník závodů HOBBY, můžete sbírat body jak v kategorii HOBBY, tak v kategorii Masters ( můžete mít bodovaný např. 2x trail). Účastníci kategorie Masters sbírají body pouze ve svých třídách.

V Seesee HOBBY Cup i Seesee Masters Cup se soutěží o tituly za každou třídu:

1. Místo - Golden Champion

2. Místo - Silver Champion

3. Místo - Bronze Champion

Body do šampionátu se započítávají pouze v případě účasti na 2 a více závodech! V případě shody rozhoduje, který z účastníků se účastnil více závodů a ten tedy v případě shody vyhraje. Pokud toto pravidlo nerozhodne, je jako další pravidlo užito nejlepší umístění (kdo porazil v rámci této disciplíny v jeden den více soupeřů).

Ve třídě, ve které splnilo kvalifikační podmínky (účast na 2 a více závodech) 2 a méně koní se vyhlašuje pouze titul Golden Champion.

Ve třídě, ve které splnilo kvalifikační podmínky (účast na 2 a více závodech) 3-8 koní se vyhlašují tituly Golden, Silver a Bronze Champion.

Ve třídě, ve které splnilo kvalifikační podmínky (účast na 2 a více závodech) 9 a více koní se vyhlašují tituly Golden, Silver, Bronze Champion a 4.-6. Místo

Další tituly:

Champion of Champions - titul udělovaný dvojici, která získá v rámci své třídy nejvíce bodů za celou sezonu. To znamená HOBBY Mládež, Hříbata, HOBBY Open, Oldies, Masters Open.

Ownership Champion - tento titul je novinkou sezony. Jedná se o tzv šampionát majitelů koně. Znamená to, že každý kůň sbírá body sám pro sebe. Nezáleží tedy, kolik jezdců na něm v rámci sezony závodí a ani v jakých kategoriích. I tak sbírá body, které se sčítají do šampionátu majitelů. Kůň může získat body i za dětskou kategorii - tzn. pokud se v rámci jednoho dne účastní závodních disciplín a je zapůjčen alespoň k 1 startu v dětské kategorii, získává do šampionátu majitelů za tento den 5 bodů navíc.


Jaké závody se započítávají?

Rozpis závodů naleznete v sekci Závody.

Všechna kola zahrnují jak závody typu HOBBY tak MASTERS. Body ze Seesee Cup a Seesee Moravian Cup se započítávají zvlášť pro daný seriál - závody z jednotlivých oblastí nesčítají se dohromady!


Podle jakých pravidel se Seesee Cup hodnotí?

Seesee Cup je hodnocen dle pravidel APHA.


Jaké disciplíny se na Seesee Cupu vypisují?

Níže naleznete seznam disciplín vypsaných pro letošní rok. Jejich pořadí zároveň odpovídá i pořadí, v jakém budou vypsány v časovém harmonogramu..

Seznam disciplín je pro obě oblasti stejný:


Showmanship at Halter 

Longe Line 

Bareback Horsemanship 

Horsemanship 

Pleasure

Ranch Rail Pleasure 

Ranch Riding 

Hunt Seat Equitation

Hunter Under Saddle 

In-Hand Trail 

Trail 

Ranch Trail 

Stezka odvážného koně 
HOBBY: Hříbata, Mládež, Děti, Oldies, Open  MASTERS: Open

HOBBY: Hříbata, Open

HOBBY: Open

HOBBY: Mládež, Open MASTERS: Open

MASTERS: Open

HOBBY: Mládež, Open, Rookies MASTERS: Open

HOBBY: Mládež, Open MASTERS: Open

HOBBY: Open

HOBBY: Open

HOBBY: Děti, Hříbata, Mládež, Oldies, Open MASTERS: Open 

HOBBY: Děti, Mládež, Oldies, Rookies, Open MASTERS: Open

HOBBY: Mládež, Open

HOBBY: Hříbata, Mládež, Open


Mohu nějak ovlivnit pořadí na startovní listině a hrozí mi postih při nedodržení pořadí?

Pořadí startovních listin je náhodně elektronicky slosováno v show office. O změnu pořadí lze zažádat u Doormana s dostatečným předstihem a na základě odůvodnitelných okolností, které by vedly ke zdržení soutěže nebo ohrožují zdraví. Tuto možnost smí každý soutěžící využít pouze 1x za dané závodní kolo.

Pokud nebude soutěžícím dodrženo pořadí ze startovní listiny, ke kterému bude vyzván Doormanem, může Doorman rozhodnout o zrušení startu.


Má Seesee Cup nějaké speciální pravidla?

Často kladeným dotazem je dotaz na uždění a výbavu jezdce a koně. 

Náš seriál je otevřený všem a proto nechceme cestu k westernu nikomu komplikovat. Proto jsme se rozhodli, že v HOBBY kategoriích uždění neomezujeme - je tedy povolen jakýkoliv typ uždění (provazová ohlávka, sidepull, uzdečka - anglická i westernová. Co se týče udidla - je povoleno stihlové nebo pákové uždění s ohledem na pravidla APHA (zakázán je jakýkoliv typ drátu a krouceného drátu!).

Ve třídách MASTERS ctíme typ uždění - není tedy věkem koně limitován typ uždění, ale pokud se rozhodnete v této kategorii předvést koně na páce, bude po Vás vyžadováno jednoruční vedení, jinak nebudete hodnoceni.

Výstroj je samozřejmě vítaná westernová, avšak pokud si chcete přijet zkusit zazávodit a nechcete investovat do výstroje, přijeďte prostě v tom, co máte:) Pokud si nejste jistí, volejte, pište!

Jak je to s omezením startů na den pro jednoho koně? V současné době starty neomezujeme, klademe však důraz na welfare zvířat - proto apelujeme na soutěžící, aby svému koni dali tolik startů, na kolik je fyzicky připraven. Není omezen start jednoho koně s více jezdci v jedné disciplíně. Pokud bude pořadateli vyhodnoceno, že je startů pro jednoho koně moc, vyhrazuje si právo některé starty koni odmítnout.


Změny v příhláškách

Každý závod má stanovenou uzávěrku přihlášek, po které již nejsou přijímány přihlášky nových startovních dvojic. Může ale docházet k úpravám přihlášek již přihlášených a to zcela ZDARMA až do 24.00 den předem konání závodů (pátek) - možnost úpravy i telefonicky na 775 57 18 18.

V případě změny startu v soutěžní den je účtován administrativní poplatek 100,- (za zrušení, změnu a nebo dohlášení startu) ke standartnímu startovnému. Pokud tedy účastník zruší start v den konání závodu, bude mu navráceno startovné - 100,-. Pokud se bude chtít v den závodu dohlásit, bude mu účtováno startovné + 100,-.

O odpuštění administrativního poplatku si pořadatel vyhrazuje právo upustit v závažných případech.


Doplňující info:

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit disciplíny, ve kterých je přihlášen pouze 1 startující - startovné bude z organizačních důvodů navráceno v plné výši, nebo může být použito pro přehlášení do jiné soutěže bez omezení a sankcí.Na něco jste nenalezli odpověď, nebo něčemu nerozumíte? Neváhejte se na cokoliv zeptat :)