Veterinární podmínky 2021

20.04.2021

Veterinární podmínky pro letošní roky byly upraveny a tak nám dovolte připomenout, jaké podmínky musí Váš kůň pro účast na Seesee Cupu splňovat (zde najdete pouze výběr povinných vyšetření a očkování, pod tlačítkem vedle článku si můžete stáhnout kompletní veterinární podmínky):

  • Povinná vakcinace a vyšetření

Musí být splněny následující podmínky:

    1.    Kůň byl vakcinován proti influenze koní (chřipce koní) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě. Poslední vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.

   2.    Kůň starší 12 měsíců byl laboratorně vyšetřen na infekční anemii koní s negativním výsledkem; totovyšetření nesmí být starší 12 měsíců.

   3.   NOVĚ - Kůň byl vakcinován proti rinopneumonii koní způsobované koňským herpesvirem (EHV) dle vakcinačního schématu daného výrobcem vakcíny a musí být v imunitě proti tomuto onemocnění

nebo

kůň byl laboratorně vyšetřen na přítomnost koňského herpesviru metodou PCR ze vzorku výtěru z nosu s negativním výsledkem; toto vyšetření nesmí být starší 10 dnů (rozhodující je datum odběru vzorku).